Zasady bezpieczeństwa przy wycince drzew i krzewów

Drzewa i krzewy dla prawidłowego wzrostu potrzebują zabiegów pielęgnacji, na które składają się nie tylko dostarczanie niezbędnych składników w postaci nawozów, ale też regularna przycinka. Zdarza się jednak, że rośliny chorują lub rozrastają się tak, że utrudniają codzienne funkcjonowanie. Wtedy jedynym wyjściem jest ich wycinka. Sprawdź, jakie są zasady bezpieczeństwa przy usuwaniu drzew i krzewów.

 

Przepisy warunkujące wycinkę drzew i krzewów

Zasady bezpieczeństwa w zakresie wycinki drzew i krzewów zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 29 listopada 1995 roku. Dokument ten opisuje dokładne czynności, jakie należy wykonać podczas wycinki drzew i krzewów, aby czynność ta była bezpieczna zarówno dla samych pracowników, ale przede wszystkim innych użytkowników na przykład drogi, czy posesji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy wykonujący czynności związane z wycinką powinni być wyposażeni w odzież ochronną, która stanowi barierę przez skaleczeniem lub poważniejszymi uszkodzenia ciała, narzędzia spełniające normy oraz dodatkowe wyposażenie, które pozwoli zabezpieczyć teren pracy.

 

Zasady stosowane przy wycince zieleni

Usługę wycinki drzew i krzewów świadczą zazwyczaj doświadczeni ogrodnicy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na bezpieczne usunięcie zieleni z posesji lub terenów przydrożnych. Zgodnie z przepisami nim dojdzie do wycinki, należy wykonać prace przygotowawcze, których celem jest wytyczenie terenu roboczego w sposób widoczny, a w razie konieczności zamknięcie drogi lub ścieżki, przy której będą wykonywane prace dla ruchu publicznego. Ważne jest ustalenie kierunku obalania drzew, co ma na celu zmniejszenie ryzyka uszkodzenia ciała zarówno pracowników, jak i przechodniów lub innych użytkowników terenu. Bardzo ważne dla bezpieczeństwa pracy jest ustalenie zakresu prac – zmierzenie średnicy drzewa lub krzewu, a następnie zastosowanie niezbędnych narzędzi.