Wycinka drzew w świetle przepisów

Wycinka drzew to czynność, która w zależności od miejsca jej wykonywania wymaga uzyskania stosownych pozwoleń. Dotyczy to szczególnie drzew zlokalizowanych przy drogach publicznych, na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub rezerwatu. Podpowiadamy, w jakich innych przypadkach niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę.

 

Pozwolenie na wycinkę drzew

Usuwanie drzew to działanie, które bardzo często ma na celu poprawę bezpieczeństwa na określonym terenie, zwiększenie widoczności lub przygotowanie terenu pod nową inwestycję. Zdarza się, że drzewa zostają zaatakowane przez szkodniki, które prowadzą do jego degradacji. W takiej sytuacji niezbędna jest prewencyjna wycinka zieleni, dzięki której będzie można ochronić inną roślinność na określonym terenie. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonania wycinki w niektórych przypadkach trzeba uzyskać pozwolenie. Dotyczy to szczególnie roślinności przy drogach publicznych, w parkach narodowych i rezerwatach. Zgłoszenie wycinki dotyczy również drzew, których obwód pnia przekracza 80 cm w przypadku wierzby, klonu i topoli, 65 cm w przypadku kasztanowca, platanu i robinii oraz 50 cm w przypadku innych gatunków.

 

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na wycinkę?

W przypadku, kiedy chcemy usunąć drzewo zlokalizowane na prywatnej posesji, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na wycinkę. Ważne, aby rośliny były własnością osoby fizycznej. W taki przypadku z działki można usunąć obok drzew też krzewy owocowe. Bez przeszkód można usunąć też przewrócone lub złamane drzewa.