Kiedy drzewo kwalifikuje się do wycinki?

Wycinka drzew uregulowana jest szczegółowymi przepisami i w wielu przypadkach wymaga uzyskania zezwolenia. Zakaz wycinki związany jest przede wszystkim z okresem lęgowym ptaków w Polsce i dotyczy nawet tych drzew, które znajdują się na prywatnych posesjach. Istnieją jednak takie sytuacje, kiedy drzewo trzeba bezzwłocznie usunąć.

 

Kiedy drzewo stanowi zagrożenie?

Drzewa mają niepodważalną wartość i należy chronić je wszelkimi możliwymi sposobami. Ale czasem roślina zostaje zaatakowana przez szkodniki, choruje, starzeje się lub jest z jakiegoś powodu uszkodzona. Jeśli pień jest spróchniały i widoczne są na nim duże pęknięcia, wówczas można się spodziewać, że w pewnym momencie drzewo złamie się i przewróci. Jest to wyraźne wskazanie do jego wycinki, ponieważ takie drzewo stanowi realne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i mienia. Jeśli szukasz profesjonalistów, którzy zajmują się wycinką drzew i krzewów w Gliwicach, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Szybko i bezpiecznie usuniemy wszystkie osłabione drzewa.

 

Kiedy koniecznie trzeba usunąć drzewo?

Gdy drzewo znajduje się zbyt blisko budynku i istnieje ryzyko, że z powodu silnego i porywistego wiatru lub uderzenia pioruna złamie się i stanie się przyczyną zniszczeń, wówczas również powinno zostać usunięte. Drzewa podlegają wycince także wtedy, gdy utrudniają widoczność przy przejazdach kolejowych lub stanowią przeszkodę na lotniskach. Kolejny przypadek w pełni uzasadnionej wycinki dotyczy drzew rosnących między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym. Dodajmy też, że drzewo musi zostać bezwzględnie ścięte, gdy wymaga tego sprawne przeprowadzenie akcji ratowniczej. Zdarzają się więc takie sytuacje, w których troska o zdrowie i życie ludzi jest ważniejsza od nawet najpiękniejszego i najbardziej okazałego drzewa.