Jak pozbyć się zbędnych drzew i krzewów z działki?

Są takie sytuacje, gdy właściciel działki chce usunąć z jej terenu drzewa lub krzewy. Powód może mieć naturę estetyczną, może to też wynikać z tego, że w danej aranżacji jedne rośliny odbierają innym szansę na wzrost. Czasem drzewa zagrażają mieniu więc należy je wyciąć, aby uniknąć nieszczęścia na przykład w czasie burzy lub silnego wiatru. W jeszcze innym przypadku dane rośliny mogą stać na przeszkodzie rozpoczęciu budowy domu.

 

A co na to prawo?

Ze względu na zmieniające się przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów na prywatnej działce, zawsze warto upewnić się, czy nie jest wymagane żadne pozwolenie. Aktualnie jeżeli mowa o posesji, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza i która nie jest wpisana do rejestru zabytków, roślinę można usunąć bez zezwolenia. Zgłoszenie takiego zamiaru jest natomiast konieczne w następujących przypadkach:

  • topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty – powyżej 80 cm w obwodzie
  • kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny – powyżej 65 cm w obwodzie
  • pozostałe gatunki – powyżej 50 cm w obwodzie

Zgłoszenia można dokonać osobiście w urzędzie miasta lub gminy, przesłać pocztą lub poprzez platformę ePUAP. Urząd ma 21 dni na dokonanie oględzin oraz 14 kolejnych na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony, roślinę można wyciąć w ciągu 6 miesięcy. Po upływie tego czasu wymagane jest ponowne dokonanie zgłoszenia.

Aby wycinka drzew była przeprowadzona bezpiecznie, należy powierzyć ją w ręce specjalistów. Nasze doświadczenie pozwala na ścięcie drzew bez szkody dla osób znajdujących się na terenie posesji, a także dla mienia. Zajmujemy się  również usuwaniem martwych lub złamanych konarów, a ponadto zapewniamy sprawne sprzątanie i wywóz roślin po wycince.